ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO 19

Studio 19 is onderdeel van Lancelot Innovation Support, Lulofsstraat 55- unit 33, 2521 AL Den Haag

1. Reservering, Annulering en Ontbinding;

1.1 Een huurperiode bestaat een dagdeel (4 uur). Op verzoek is uitloop mogelijk. De huurperiode geldt voor een minimum van 4 uur incl. uitleg, opstellen belichting, opstellen personen of producten en eventuele visagie. Aanvragen zijn bindend nadat verhuurder deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd en volledige betaling door huurder is gedaan. 1.2 Huurder geeft bij het reserveren via de website aan, op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze algemene huurvoorwaarden. 1.3 Bij annulering door huurder binnen 72 uren voor aanvang van de huurperiode, is deze aan verhuurder 50% van huursom verschuldigd. Bij annulering door huurder binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de verhuurder 75% van de huursom verschuldigd. Bij annulering wordt na overleg het eventuele resterende bedrag gecrediteerd/terugbetaald aan de huurder. 1.4 Indien huurder niet komt opdagen op de dag en/of tijd van de gereserveerde periode, is aan verhuurder 100% van de huursom verschuldigd. 1.5 Verhuurder is bevoegd iedere overeenkomst te ontbinden, indien nakoming van de overeenkomst op grond van welke omstandigheid dan ook, waaronder begrepen overmacht, redelijkerwijze niet van verhuurder kan worden verwacht. Ontbinding verplicht verhuurder in dat geval tot restitutie van het reeds betaalde bedrag aan huurder. 1.6 Verhuurder is verder bevoegd iedere overeenkomst te ontbinden in geval er sprake is van: het niet naleven van de huisregels; het niet nakomen van betalingsverplichtingen; wangebruik van de studio of de aanwezige apparatuur en andere onderdelen van het interieur in de studio; 1.7 Indien de huurovereenkomst op grond van artikel 1.6 wordt ontbonden is volledige betaling door huurder vereist.

2. huur;

2.1 De geldende tarieven (huurbedrag) staan vermeldt op deze huurovereenkomst en op de website van fotostudiodenhaag.nl. 2.2 Deze algemene huurvoorwaarden zijn van kracht nadat de huurder en verhuurder akkoord zijn gegaan met de reservering. De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen en dieren die vanwege zijn reservering aanwezig zijn of aanwezig waren. 2.3 Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde dagdelen. De huurperiode geldt voor een minimum van 4 uur inclusief eventuele uitleg, opstellen belichting, opstellen personen of producten en eventuele visagie. 2.4 Bij het reserveren verklaart de huurder zich akkoord met deze algemene huurvoorwaarden. 2.5 Bij bezoek aan de studio dient de huurder een geldig identiteitsbewijs te overleggen (geldig rijbewijs of paspoort). 2.6 In het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van de fotostudio en de kleed- en visagieruimte.

3. Betaling;

3.1 Bij de reservering van de studio dient het huurbedrag direct te worden betaald via iDeal op onze openbare agenda. 3.2 Tenzij vooraf anders overeengekomen dient direct na afloop alle eventuele bijkomende kosten contant te worden betaald alsmede de huur indien die niet eerder is betaald. 3.3 Heeft de huurder niet voldoende contanten in zijn bezit dan wordt de huurder in de gelegenheid gesteld, na achterlating van camera uitrusting en geheugenkaarten, het verschuldigde bedrag bij een nabij gelegen post- of bankkantoor te gaan pinnen. De studio is voor het in bewaring nemen van de camera uitrusting en geheugenkaarten op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of diefstal. 3.4 Door enkele overschrijding van de betalingstermijn raakt huurder in verzuim. In geval van verzuim is huurder gehouden de door verhuurder werkelijk gemaakte buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten van incasso aan verhuurder te vergoeden.

4. Ter beschikking gestelde faciliteiten en apparatuur; 4.1 De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten zijn volgens de omschrijvingen vermeld op de inventarislijst die aanwezig is in de studio. 4.2 De verhuurder verklaart dat hij kennis heeft genomen van de gehuurde apparatuur zoals flitsers en flitsbuizen, instellichten, generatoren en andere ter beschikking gestelde apparatuur. 4.3 Huurder verklaart de ter beschikking gestelde apparatuur te gebruiken zodanig, dat geen schade wordt aangebracht aan de apparatuur. Het is huurder voorts niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder aanpassingen van tijdelijke of definitieve aard aan te brengen aan de studio, de apparatuur, muren, vloeren en daken.

5. verzekering, beschadiging, diefstal, beveiliging; De huurder verklaart dmv akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven. Naast het zorgvuldig gebruiken van de materialen wordt er van de huurder verwacht dat aan het eind van de huurperiode de studio met apparatuur en accessoires schoon en in diezelfde toestand wordt opgeleverd.

Algemene voorwaarden Studio 19, Den Haag |21-3-2017

6. andere bepalingen – huisregels;

– Roken is niet toegestaan in de studio
– De studio wordt na gebruik schoon en opgeruimd achtergelaten.
– De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij/zij toegang tot het pand verleent.
– Het is niet toegestaan om de ruimtes buiten de studio te gebruiken. Met uitzondering van het toilet.
– Roken en gebruik van drugs alsmede gevaarlijke stoffen is niet toegestaan in de studio.
– Dieren zijn niet toegestaan in de studio, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door verhuurder. De huurder is ervoor verantwoordelijk dat dat er geen enkele schade toebracht wordt aan de studio of de inventaris in de studio.
Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds en/of direct worden beëindigd. De huurder is dan het totaalbedrag van de gehele huurtermijn verschuldigd.
7. Toegankelijkheid studio; Huurder gaat akkoord dat de beheerder van Studio 19 te allen tijde de studio mag betreden.
8: Toepasselijk recht; 8.1 Op alle overeenkomsten tussen Studio 19 en huurder is het Nederlands recht van toepassing. 8.2 Alle geschillen, die ontstaan uit de opdracht zullen worden beslecht in Nederland en wel door de ter zake bevoegde rechter in het arrondissement van verhuurder. 8.3 Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of een andere rechtsverhouding, of indien een der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen. 8.4 Herziening van deze algemene voorwaarden door Studio 19 is te allen tijde mogelijk. De herziende voorwaarden zijn vanaf die datum ook van toepassing op nog niet bevestigde reservering.

Algemene voorwaarden Studio 19, Den Haag |21-3-2017

Deze website gebruikt cookies, bezoeken betekent dat u akkoord gaat hiermee meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten